1.1. Om de tevredenheid van de Klanten te garanderen, biedt Salimbeni Profumi de mogelijkheid om van het koopcontract af te zien. Zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete. Daarom heeft de Klant het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de gekochte Producten het herroepingsrecht uit te oefenen. Bestaande uit de mogelijkheid om de ontvangen Producten terug te sturen en een terugbetaling van het aankoopbedrag te verkrijgen.

1.2. De voornoemde termijn gaat in op de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product fysiek in bezit heeft gekregen. Of, in het geval van meerdere Producten die door de Klant in één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd, op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Product in bezit heeft gekregen.

1.3. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend: bij aankopen van minder dan 50,00 euro (tenzij de totale door de Klant te betalen tegenprestatie, ongeacht het bedrag van de afzonderlijke overeenkomsten, meer dan 50,00 euro bedraagt); bij de levering van op maat gemaakte of duidelijk gepersonaliseerde goederen; bij de levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na de levering werden geopend;

1.4. Indien de Klant besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij/zij het volgende formulier per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres van Salimbeni Profumi S.r.l., in Turijn, Corso Re Umberto, 7 - 10121. U kunt deze mededeling vooraf per e-mail sturen naar hoi@salimbeniprofumi.it, die niet de aangetekende brief zal vervangen.

1.5. Evenzo kan de Klant tot retourzending overgaan indien het gekochte Product anders blijkt te zijn dan het daadwerkelijk geleverde Product. In dat geval dient de Klant zo snel mogelijk een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: hoi@salimbeniprofumi.it.

1.6. Salimbeni Profumi zal na de herroeping van de Klant, binnen 24/48 uur na ontvangst van de kennisgeving van herroeping, de Klant een e-mailbevestiging sturen van de ontvangst van het voornemen tot herroeping.

1.7. In overeenstemming met de wet zijn de verzendkosten voor het terugsturen van de Producten voor rekening van de Klant, die naar het volgende adres moeten worden gestuurd: Salimbeni Profumi S.r.l. Bij BI.BI.ESSE srl Via Chieri 85/3 10020 Baldissero Torinese TO - Italië, binnen veertien dagen na de datum waarop hij/zij Salimbeni Profumi zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld (de termijn is in acht genomen indien de Klant de goederen terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen).

1.8. In geval van schade aan de goederen tijdens het transport zal Salimbeni Profumi de Klant op de hoogte brengen van wat er gebeurd is (binnen de 5e dag na ontvangst van de goederen in het magazijn), om hem/haar in staat te stellen tijdig een klacht in te dienen tegen de door hem/haar gekozen koerier en de terugbetaling van de waarde van de goederen (indien verzekerd) te verkrijgen; in dat geval zal het product ter beschikking van de Klant worden gesteld zodat het kan worden geretourneerd, waarbij tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd.

1.9. Salimbeni Profumi is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal/verlies van goederen die door onverzekerde zendingen worden teruggestuurd; bij aankomst in het magazijn zal het product worden onderzocht om eventuele schade of manipulatie vast te stellen die niet het gevolg is van het transport. Indien het geretourneerde product beschadigd is, zal Salimbeni Profumi een percentage van het verschuldigde bedrag inhouden, als bijdrage in de kosten van herstel.

1.10. Salimbeni Profumi vergoedt tevens alle door de Klant gemaakte kosten (aankoop van het Product en oorspronkelijke levering ervan; uiteraard met uitzondering van de kosten voor teruglevering) binnen 14 dagen vanaf de mededeling van het herroepingsrecht, en in ieder geval na ontvangst van het geretourneerde Product, per Bankoverschrijving of PayPal. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om onmiddellijk de bankgegevens voor de terugbetaling mee te delen (naam, voornaam, rekeninghouder, IBAN).

1.11. Het herroepingsrecht is echter onderworpen aan de volgende voorwaarden: Salimbeni Profumi producten worden verkocht in specifieke verpakkingen; deze verpakking worden beschouwd als een integraal onderdeel van de Producten. Om het herroepingsrecht naar behoren te kunnen uitoefenen, moet de Klant het gekochte Product intact en in de oorspronkelijke verpakking terugzenden, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires om schade aan de oorspronkelijke verpakking te beperken); de restitutie, tot bevestiging van ontvangst door Salimbeni Profumi, valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant; Salimbeni Profumi is in geen geval aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van geretourneerde producten; Bij aankomst op bovenstaand retouradres zal het product worden onderzocht op eventuele schade of manipulatie die niet het gevolg is van het transport.

1.12. De Klant verliest het herroepingsrecht wegens gebrek aan de essentiële integriteit van de Producten (verpakking en/of inhoud) wanneer Salimbeni Profumi vaststelt: het ontbreken van of schade aan de buitenverpakking; het ontbreken van of schade aan de originele binnenverpakking; het ontbreken van integrale onderdelen van het Product (accessoires, onderdelen); schade aan het Product door andere oorzaken dan transport.

1.13. In geval van verval van het herroepingsrecht zal Salimbeni Profumi het aangekochte Product aan de Klant retourneren. Waarbij dezelfde verzendkosten in rekening zullen worden gebracht en er geen restitutie van de betaalde prijs zal plaatsvinden.

1.14. Er wordt verduidelijkt dat het herroepingsrecht, zoals geregeld in deze clausule, alleen is voorbehouden aan Consumenten-Klanten; er is geen herroepingsrecht voor Professionele Klanten.

1.15. In geval van behoefte aan communicatie over retourzendingen en klachten, kunt u een e-mail sturen naar hoi@salimbeniprofumi.it.